სტალინური სიები

ვებგვერდზე განთავსებულია 1937-1938 წლებში, საქართველოში, სტალინის უშუალო ბრძანებით განხორციელებული რეპრესიების მსხვერპლთა შესახებ მოკლე ბიოგრაფიული ცნობები, უნიკალური დოკუმენტური და ფოტომასალა.

პიროვნების ძიება